Vilkår og betingelser

Senest opdateret d. 26/2-2024

1. Omfanget af Upsound Servicen

1.1 Upsound Platformen er en online digital markedsplads +

Upsound Platformen (herefter blot betegnet som “Upsound”) er en online digital platform som gør det muligt for registrerede Brugere og specifikke tredjeparter som tilbyder services (Brugere og tredjeparter som tilbyder services betegnes som “Sælgere”) at dele og offentliggøre deres services og/eller lydstudier til udlejning på Upsound og at kommunikere og handle direkte med brugere som søger disse services og/eller lydstudier. Brugere som leder efter services og/eller lydstudier betegnes som “Købere”. Brugere er således en fællesbetegnelse for Købere og Sælgere. 

Upsound giver dig og andre mulighed for at oprette forbindelse med andre brugere, hvis du ønsker at levere eller få leveret forskellige musik-relaterede tjenester og produkter. Det drejer sig fx om komponering, optagelse, redigering, mixing, produktion og sangskrivning, men også andre relaterede tjenester. Du kan som Sælger sælge disse tjenester via Upsound som du selv fastlægger eller aftaler med købere på platformen, så længe det der aftales ikke bryder med Upsound’s vilkår og betingelser. Brugere må benytte Upsound til at finde andre Brugere, forhandle om vilkår for salg af de musiktjenester som platformen formidler og indgå aftaler herom.

1.2 Upsound har ikke noget ejerskab eller krav på de ydelser som sælges via platformen+

Upsound skaber et miljø hvor brugere kan mødes, enten online eller fysisk, og udvikle musik, og har ret til at promovere brugerindhold, jf. senere. Upsound har derimod ikke noget ejerskab eller krav på de ydelser som sælges via platformen. Dvs. at Upsound fx ikke må videresælge tjenester som Sælgere selv lægger op på Upsound medmindre andet er aftalt. Det er udelukkende Sælgerne som er ansvarlige for hvilke tilbud og services de lægger op på platformen. Upsound vil dog forbeholde sig ret til fjerne indhold som er i strid med Upsound’s værdier og generelle vilkår, herunder ulovligt indhold. Når Brugere af siden acceptere en aftale, og Køberen har betalt for denne aftale, indgår de i en juridisk bindende aftale direkte med hinanden. Upsound kan ikke anses som part eller aktiv deltager i evt. kontraktuelle forhold mellem Brugere, med mindre andet eksplicit er aftalt. 

1.3 Upsound forbeholder sig retten til at fremhæve nogen sælgere baseret ud fra specifikke parameter+

Upsound kan om nødvendigt hjælpe med at løse en evt. tvist mellem Brugere. Men Upsound garanterer ikke for (i) eksistensen, kvaliteten, sikkerheden, egnetheden, lovligheden af nogen services fra Sælgeren, (ii) sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelser, anmeldelser, rangeringer og/eller vurderinger, eller andet Bruger Indhold, som Upsound ikke eksplicit har taget ansvar for, eller (iii) enhver Brugers eller tredjeparts ydeevne eller adfærd. Upsound er som udgangspunkt upartisk, men forbeholder sig ret til at fremhæve specifikke Sælgere ud fra specifikke parametre der fra tid til anden kan variere. Det er bl.a. muligt at vinde digitale diplomer for de resultater man som bruger har opnået hos Upsound. Når der på platformen refereres til at en Bruger er “Pro”, så er det er udtryk for at brugeren betaler den gældende abonnementspris for den type Bruger. Uanset typen af Bruger, bør du altid udvise omhu når du beslutter om du vil arbejde sammen med en anden Bruger, uanset om du er Køber eller Sælger. 

1.4 Du er ikke ansat af eller agent for Upsound+

Hvis du som Sælger vælger at bruge Upsound platformen, så er du en bruger af vores ydelser. Du er således ikke ansat af eller agent for Upsound og du repræsenterer og agerer ikke på vegne af Upsound medmindre andet er aftalt. Du handler på vegne af dig selv og til fordel for dig selv. Upsound har succes hvis brugerne får succes ved at bruge platformen og indgå aftaler og kontrakter via platformen. Det samme gælder i forbindelse med din prissætning på dine tjenester som Sælger. Den blander Upsound sig ikke i. 

1.5 Upsound må promovere brugerproduceret indhold på andre hjemmesider, applikationer, i e-mails, og i online såvel som offline markedsføring af Upsound+

For at promovere Upsound platformen og øge eksponeringen af din profil og dine services, må Upsound promovere brugerproduceret indhold på andre hjemmesider, applikationer, i e-mails, og i online såvel som offline markedsføring af Upsound. Dette kan dog kun ske med dit skriftlige samtykke. Vi forbeholder os dog retten til at vise din offentlige profil, herunder, men ikke begrænset til, profilbillede, priser, navn, services, kategori og beskrivelse/tagline, til at promovere Upsound. 

1.6 Upsound platformen kan indeholde links til hjemmesider fra tredjeparter (i denne sektion kaldet “Eksterne Sider”)+

Upsound platformen kan indeholde links til hjemmesider fra tredjeparter (i denne sektion kaldet “Eksterne Sider”). Disse links er alene tænkt som en hjælp til dig som bruger, og skal ikke ses som at Upsound konkret støtter indholdet på disse eksterne sider, som er udviklet og designet af andre. Vi har således ikke ansvar for indholdet af disse sider, men vi vil fjerne links hvis vi oplever at indholdet udfordrer eller går imod Upsound’s værdier. Du bør altid tage dine forholdsregler når du downloader filer fra hjemmesider for at beskytte din computer fra vira og andre destruktive programmer. Hvis du beslutter at tilgå links til Eksterne Sider, så er det på eget ansvar. 

Upsound repræsenterer på ingen måde: (i) reklamer eller noget andet materiale fra tredjeparter som postes på Upsound eller på nogen af vores sociale medier; eller (ii) produkter eller tjenester som tilbydes af vores annoncører. Enhver handel eller interaktion du har med annoncører, reklamer, eller tredjeparter, eller materialer fra tredjeparter imens du bruger Upsound platformen er mellem dig og annoncøren eller tredjeparten, og du er enig i at Upsound ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller krav du måtte have mod sådanne parter.

1.7 Upsound er ikke ansvarlig for afbrydelse eller anden forstyrrelse af internettet og telekommunikationsinfrastruktur som går ud over Upsounds' kontrol og kan lede til forstyrrelse i tilgængeligheden af Upsound platformen.+

Upsound er ikke ansvarlig for afbrydelse eller anden forstyrrelse af internettet og telekommunikationsinfrastruktur som går ud over Upsound’s kontrol og kan lede til forstyrrelse i tilgængeligheden af Upsound platformen. Upsound investerer i at platformen giver en god brugeroplevelse, men kan ikke garantere imod IT-relaterede forstyrrelser. Upsound kan ikke garantere at Bruger Indhold som lægges op er uden vira og kan ikke tage ansvar herfor, eller for andet Indhold som har skadelige, fjendtlige og/eller ødelæggende funktioner af nogen art for Brugere og platformen generelt. 

1.8 Vi er ikke ansvarlig for tilfælde/uheldige skader elle følgeskader eller andet+

I forbindelse med enhver garanti og kontrakt forbundet med Upsound platformen, eller gældende dansk lovgivning, er vi ikke ansvarlig for tilfældige/uheldige skader eller følgeskader, tabt fortjeneste, eller skader som opstår som resultat af tabt data eller forretnings forstyrrelser som forstyrre brugen eller forhindre adgangen til at bruge Upsound platformen eller Kollektivt Indhold, selvom vi er blevet informeret om muligheden for at sådanne skader kunne forekomme. 

2. Berettigelse, Brug af Upsound platformen og Brugerkontrol

2.1 Du skal være mindst 18 år gammel for at bruge Upsound+

 For at få adgang til samt at bruge Upsound platformen eller for at registrere en Upsound bruger skal du være mindst 18 år gammel og være i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter. 

2.2 Upsound kan begrænse adgangen til og brugen af Upsound platformen+

Upsound kan gøre adgangen til og brugen af platformen, eller dele heraf, begrænset af visse betingelser eller krav. Disse krav eller betingelser kan f.eks. omfatte at man skal gennemføre en verificeringsprocess, opfylde specifikke kvalitets- eller kvalificeringskriterier, opfylde visse krav til vurderinger og anmeldelser, eller en Brugers booking- og aflysningshistorik. 

2.3 Det kan være vanskeligt at foretage præcis brugerverifikation på internettet og vi kan ikke påtage os ansvar for at brugeridentiteter altid er retvisende+

Upsound har retten til, men har ikke forpligtelse til, at (i) bede en bruger om at fremvise en form for identifikation eller anden information eller foretage yderligere kontroller for at verificerer identiteten af en bruger eller brugerens baggrund, at (ii) screene Brugere gennem tredjeparts databaser eller andre kilder og anmode om rapporter fra tjenesteudbydere, og (iii) hvor vi har tilstrækkelig information til at identificerer en bruger, få rapporter fra offentlige registre over lovovertrædelser eller seksuelle lovovertrædelseregistreringer eller en tilsvarende version af baggrundskontrol. Det kan være vanskeligt at foretage præcis brugerverifikation på internettet og vi kan ikke påtage os ansvar for at brugeridentiteter altid er retvisende. Hvis der er begrundet usikkerhed om en brugeridentitet, som ikke kan afklares relativt hurtigt, vil brugeren miste sin adgang til platformen. 

2.4 Adgangen til og brugen af visse dele eller funktioner af Upsound platformen kan være underlagt visse krav+

Adgangen til og brugen af visse dele eller funktioner af Upsound platformen kan være underlagt visse krav, standarder eller retningslinjer, eller kan kræve at du accepterer yderligere specifikke servicevilkår, som kan afvige fra de generelle servicevilkår. I det sidstnævnte tilfælde vil de specifikke servicevilkår have forrang med hensyn til din adgang til eller brugen af dette specifikke område eller funktion. 

3. Ændringer af Vilkår og Betingelser

3.1 Hvis vi ændrer generelle eller specifikke vilkår+

Upsound forbeholder sig retten til at ændre i generelle eller specifikke vilkår når som helst i overensstemmelse med denne bestemmelse. Hvis vi foretager ændringer i disse vilkår, så vil vi offentliggøre de reviderede vilkår til Upsound platformen, samt opdatere den “sidst opdaterede” dato i disse vilkår. Vi vil også give dig besked om disse ændringer via e-mail, før de træder i kraft. Hvis du er uenig i de reviderede vilkår, så kan du kontakte os herom eller i sidste ende opsige din aftale med Upsound med øjeblikkelig virkning. Vi vil informere dig om din ret til at opsige din aftale i notifikations e-mailen. 

4. Brugeroprettelse

4.1 Du skal oprette en bruger for at få adgang til og benytte visse funktioner på Upsound platformen+

Du skal oprette en bruger for at få adgang til og benytte visse funktioner på Upsound platformen, såsom at kontakte andre brugere eller at oprette en opgave. Hvis du registrerer en bruger på vegne af et selskab, en organisation eller anden enhed, så angiver du at du har hjemmel og autoritet til at forbinde denne enhed med platformen. 

4.2 Log ind med e-mail, password, eller Facebook og Google+

Du kan registrere en Upsound bruger ved at benytte en e-mailadresse og oprette et password, eller gennem din bruger hos visse tredjeparts sociale medier, såsom Facebook eller Google. 

4.3 Du skal angive nøjagtige, opdaterede og komplette informationer i registreringsprocessen+

Du skal angive nøjagtige, opdaterede og komplette informationer i registreringsprocessen og holde din Upsound bruger- og profilside opdateret på ethvert givent tidspunkt. 

4.4 Man må kun have 1 bruger+

 Du må ikke registrere mere end 1 Bruger hos Upsound med mindre Upsound godkender dette. Du må ikke tildele eller på andre måder overføre din Upsound Bruger til andre. 

4.5 Du har ansvaret for aktiviteter gennemført via din Upsound Bruger og for at vedligeholde fortrolighed og sikkerhed for din Upsound brugers legitimationsoplysninger+

Du har ansvaret for aktiviteter gennemført via din Upsound Bruger og for at vedligeholde fortrolighed og sikkerhed for din Upsound brugers legitimationsoplysninger. Du bør sikre at dine legitimationsoplysninger er fortrolige. Du skal straks underrette Upsound hvis du ved eller har grund til mistanke om, at dine legitimationsoplysninger er blevet væk, stjålet, misbrugt, eller på anden vis kompromitteret. Det samme gælder hvis du konstaterer eller har mistanke om uautoriseret brug af din Upsound bruger. I disse tilfælde kan Upsound vurdere, at din bruger skal slettes. 

5. Retningslinjer for Upsound Fællesskabet

5.1 Du er ansvarlig for overholdelse af alle love, regler, forskrifter og skatteforpligtelser, der kan gælde for din brug af Upsound platformen+

 Upsound Fællesskabet, som i ethvert andet fællesskab, fungerer bedst når dets Brugere følger nogle fælles regler og retningslinjer. Du er ansvarlig for overholdelse af alle love, regler, forskrifter og skatteforpligtelser, der kan gælde for din brug af Upsound platformen. Derudover skal enhver transaktion/handel som er initieret og/eller faciliteret gennem Upsound platformen betales gennem Upsound platformen. I forbindelse med din brug af Upsound platformen vil du ikke selv, eller hjælpe/gøre det muligt for andre, at: 
 • uploade, poste, e-maile, overføre, eller på anden vis gøre Sælgerens ydelser mv. tilgængeligt for andre (også kaldet Sælger Indhold, dvs. indhold produceret af Sælgeren), og som: 
  • krænker enhver ophavsret, varemærke, reklamationsret, eller andre ejendomsrettigheder tilhørende enhver person eller enhed; 
  • er ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, seksuelt eksplicit, invaderer andres privatliv, promoverer vold, eller indeholder hadefuld tale (f.eks. tale der angriber eller nedværdiger en gruppe baseret på hudfarve, etnisk herkomst, national oprindelse, religion, køn, kønsidentitet, fysisk eller psykisk handicap, helbredstilstand, civilstatus, alder eller seksuel orientering, eller på anden vis engagere dig i voldelig, skadelig eller forstyrrende opførsel); 
  • afslører privatfølsomme informationer om andre personer, såsom e-mail adresse, postadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, eller lignende information 
 • tilgå eller bruge Upsound platformen til at foretage nogen former for markedsundersøgelser for konkurrerende virksomheder eller andre konkurrerende formål; 
 • forsøge at bruge Upsound platformen eller nogen af de resurser som Upsound platformen giver til at fortsætte transaktioner og handler uden for Upsound platformen; 
 • give falsk eller misledende information på din profil eller på Upsound platformen generelt;
 • efterligne nogen person eller enhed eller fejlagtigt angive eller på nogen måde misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed; 
 • forstyrre eller forsøge at afbryde den korrekte brug af Upsound platformen, f.eks. ved at implementere vira, enheder, informationsindsamling, eller transmissionsmekanismer, software eller rutiner, eller forsøge at få adgang til nogen former for indhold, som f.eks. data, filer, eller kodeord relateret til Upsound platformen gennem hacking, eller kode- og datamining eller på nogen anden måde; 
 • dekompilere, kopiere, genskabe, eller på anden måde skille softwaren eller andre produkter eller processer som du har adgang til gennem Upsound platformen ad; 
 • dække, tilsløre, blokere, eller på nogen anden måde forstyrre reklamer og/eller sikkerhedsfunktioner på Upsound platformen; 
 • omgå, fjerne, ændre, deaktivere, nedbryde, eller modvirke nogen former for Indholdsbeskyttelse på Upsound platformen; 
 • bruge nogen robot, spider, scraper, eller andre automatiserede værktøjer som kan bruges til at få adgang til Upsound platformen af nogen grund, uden vores klare underskrevne tilladelse; 
 • foretage nogen handlinger der pålægger eller kan pålægge (efter Upsound eget skøn) en urimelig eller usammenlignelig stor belastning på vores tekniske infrastruktur; 
 • dele dine personlige kontaktinformationer på Upsound platformen (andet end hvad vi specifikt anmoder om). Denne type personlige kontaktinformationer inkluderer, men begrænser sig ikke til, din e-mailadresse, telefonnummer, profiler til sociale medier, og andre hjemmesider eller måder som kan identificere dig udenfor Upsound platformen; 
 • bruge Upsound platformen eller Kollektivt Indhold til ethvert kommercielt eller andet formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår eller på en måde der uretmæssigt antyder Upsound’s godkendelse, partnerskab, eller på anden måde vildlede andre med hensyn til din tilknytning til Upsound; 
 • bruge Upsound platformen i forbindelse med distribution af uopfordrede kommercielle meddelelser (“spam”); 
 • booke en tjeneste fra en Sælger hvis du ikke selv skal benytte tjenesten, med mindre Upsound udtrykkeligt tillader andet; 
 • kontakte en anden bruger til ethvert andet formål end at stille et spørgsmål relateret til din egen booking, tjenester eller brugerens brug af Upsound platformen, herunder, men ikke begrænset til, at rekrutterer eller på anden måde anmode en bruger om at benytte tredjeparts tjenester, applikationer, eller websteder uden vores forudgående skriftlige godkendelse; 
 • skade Upsound-brandet, herunder uautoriseret brug af Kollektivt Indhold, registrering og/eller brug af Upsound eller afledte udtryk i domænenavne, handelsnavne, varemærker eller andre identifikatorer, eller registrering og/eller brug af domænenavne, handelsnavne, varemærker eller andre identifikatorer, der tæt imiterer eller ligner forvirrende Upsound domæner, varemærker, taglines, reklamekampagner eller Kollektivt Indhold; 
 • bruge automatiserede processer (såsom alle typer webcrawlers) til at få adgang til, indsamle data eller andet indhold fra eller på anden måde interagere med Upsound platformen; 
 • undgå, fjerne, deaktiverer, forringe, afkode, eller på anden måde forsøge at omgå enhver teknologisk foranstaltning implementeret af Upsound eller af en tredjepart for at beskytte Upsound Platformen; 
 • forsøge at dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineer enhver software der bruges i forbindelse med Upsound platformen; 
 • foretage handlinger der kan skade eller negativt påvirke ydeevnen eller den egnede funktion af Upsound platformen; 
 • overtræde eller krænke andres rettigheder eller på anden måde skade nogen.
Vi lægger samtidig vægt på, at man som bruger opfører sig professionelt og respektfuldt, når man kommunikerer med andre Brugere. 

5.2 Du anerkender, at Upsound har ret til at gennemgå, deaktivere adgang til eller redigere Bruger Indhold+

Du anerkender, at Upsound har ret til at gennemgå, deaktivere adgang til eller redigere Bruger Indhold, for at (i) sikre og forbedre sikkerheden på Upsound platformen (inklusive uden begrænsning til forebyggelse af svindel, risikovurdering, efterforskning og kundesupport); (ii) sikre Brugernes overholdelse af disse vilkår; (iii) overholde gældende lov eller kendelser/krav fra en domstol, retshåndhævelse eller andet administrativt agentur eller regerings enhed; (iv) reagere på Bruger Indhold som Upsound mener er skadeligt eller anstødeligt; eller (v) som ellers angivet i disse vilkår. Brugere accepterer at samarbejde med og bistå Upsound i god tro og give Upsound sådanne relevante oplysninger og træffe de handlinger som Upsound med rimelighed kan anmode om med hensyn til enhver undersøgelse foretaget af Upsound eller en repræsentant for Upsound vedrørende brug eller misbrug af Upsound platformen. 

5.3 Hvis nogen handler upassende+

Hvis du vurderer at en bruger du interagerer med handler eller har handlet upassende, inklusive men ikke begrænset til nogen, der (i) har en stødende, voldelig eller seksuelt upassende opførsel, eller (ii) har en anden foruroligende adfærd, skal du straks rapporterer en sådan person til de relevante myndigheder og derefter til Upsound og sætte os i forbindelse med politiet. Du accepterer at enhver politirapport du afgiver ikke forpligter Upsound til at foretage sig noget, ud over det der kræves i henhold til loven, men at vi altid agter at agere så korrekt som muligt for at sikre alle Brugeres sikkerhed. 

6. Indhold

6.1 Upsound kan gøre det muligt at+

Upsound kan gøre det muligt for Brugere at (i) oprette, uploade, poste, sende, modtage eller gemme indhold, såsom tekst, billeder, lyd, video, eller andre materialer og information på og gennem Upsound platformen (“Bruger Indhold”); og (ii) få adgang til og se Bruger Indhold og alt indhold som Upsound selv gør tilgængeligt på eller gennem Upsound platformen, herunder proprietært Upsound indhold og alt indhold der er licenseret eller godkendt til brug af eller gennem Upsound fra en tredjepart (“Upsound Indhold” og sammen med Bruger Indhold, “Kollektivt Indhold”). 

6.2 Du anerkender og accepterer at Upsound platformen og Upsound Indholdet, inklusive alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, er eksklusive ejendom af Upsound eller tilknyttede tredjeparter. +

Upsound platformen, Upsound Indhold, og Bruger Indhold kan være helt eller delvist beskyttet af ophavsret, varemærke, og/eller andre love i det pågældende land. Du anerkender og accepterer at Upsound platformen og Upsound Indholdet, inklusive alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, er eksklusive ejendom af Upsound eller tilknyttede tredjeparter. Bemærk at dette kun omhandler Upsound’s eget indhold, og altså ikke Bruger Indhold. Du vil ikke fjerne, ændre eller skjule nogen ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre proprietære meddelelser om ophavsret, der er inkorporeret i eller akkompagneret af Upsound platformen, Upsound Indholdet eller Bruger Indholdet. Alle varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne, og andre kildeidentifikationer for Upsound, tilhører Upsound. Varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre proprietære betegnelser for tredjeparter der bruges på eller i forbindelse med Upsound platformen, Upsound Indhold, og/eller Kollektivt Indhold, bruges kun til identifikationsformål og er deres respektive ejeres ejendom. 

6.3 Du har kun råderet over det indhold du er juridisk ejer af+

Du vil ikke bruge, kopiere, tilpasse, ændre, forberede afledte værker af, distribuere, licensere, sælge, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, transmittere, sende eller på anden måde udnytte Upsound platformen eller Kollektivt Indhold, undtagen i det omfang du er juridisk ejer af bestemt Bruger Indhold eller som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. 

6.4 Du skal overholde brugervilkårene for at få adgang til Kollektivt Indhold+

Adgangen til Kollektivt Indhold på Upsound er betinget af din overholdelse af disse vilkår. 

6.5 Upsound vil aldrig bruge dit indhold til promovering med mindre samtykke er givet+

Med mindre du giver specifikt samtykke, så gør Upsound ikke krav på ejerskab til noget Bruger Indhold, og intet i disse vilkår anses for at begrænse de rettigheder du måtte have til at bruge eller udnytte dit Bruger Indhold. Hvis Upsound benytter dit Bruger Indhold til promovering af Upsound platformen på ethvert medie, har du også retten til at bede os om at stoppe med at bruge det, med mindre vi inden da har modtaget dit samtykke til at benytte det. 

6.6 Du er eneansvarlig for alt Bruger Indhold som du gør tilgængelig på eller gennem Upsound Platformen.+

Du er eneansvarlig for alt Bruger Indhold som du gør tilgængelig på eller gennem Upsound Platformen. Derfor erklærer du, at: (i) enten er du den eneste og eksklusive ejer af alt Bruger Indhold som du gør tilgængelig på eller gennem Upsound platformen, eller du har alle rettigheder, licenser, samtykker og frigivelser, der er nødvendige for at gøre Bruger Indholdet tilgængeligt på Upsound platformen; og (ii) hverken Bruger Indholdet eller din posting, uploading, offentliggørelse, indsendelse eller transmission af Bruger Indholdet eller Upsound’s brug af Bruger Indholdet (eller nogen del heraf, hvis vi har samtykke til dette) som overvejet i henhold til disse vilkår, fejlagtigt eller intentionelt, vil overtræde en tredjeparts patent, ophavsret, varemærke, moralske rettigheder eller andre proprietære eller intellektuelle ejendomsrettigheder, eller rettigheder til offentliggørelse eller fortrolighed, eller resulterer i krænkelse af gældende lov eller regulering. 

6.7 Upsound kan fjerne eller deaktivere adgang til Bruger Indhold, der er i strid med gældende lovgivning+

Upsound kan fjerne eller deaktivere adgang til Bruger Indhold, der er i strid med gældende lovgivning, disse vilkår eller Upsound’s på daværende tidspunkt gældende politikker eller standarder/værdier, eller på anden vis kan være skadende eller anstødeligt for Upsound, deres medlemmer eller tredjeparter. Hvis Upsound fjerner eller deaktiverer Bruger Indhold, underretter Upsound brugeren og angiver grundene til en sådan foranstaltning, med mindre en sådan underretning vil (i) forhindre eller hindre afsløring eller forebyggelse af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter, (ii) skade andre brugeres eller tredjeparters legitime interesser, eller (iii) overtræder gældende lovgivning. Du kan klage over en sådan beslutning ved at kontakte os. 

6.8 Upsound respekterer lovgivningen om ophavsret og forventer at dets brugere gør det samme. +

Upsound respekterer lovgivningen om ophavsret og forventer at dets brugere gør det samme. Hvis du mener at noget af indholdet på Upsound platformen krænker din ophavsret, bedes du give os besked i overensstemmelse med vores ophavsretspolitik. 

7. Intellektuelle Ejendomsrettigheder

7.1 Upsound kan og vil aldrig tage rettigheden til det indhold du ejer og som lægges på platformen+

Som bruger på Upsound bevarer du rettigheden til det indhold du ejer og som lægges på platformen. Du vil bevare alle rettigheder som er i det originale Indhold. Varemærker, servicemærker, og logoer fra Upsound (Upsound varemærker) brugt og vist på Upsound platformen eller tilknyttede sociale medier er (uanset om de er registreret eller ej) varemærker og servicemærker tilhørende Upsound. Andre virksomheder, produkter, og tjenestenavne på Upsound platformen kan være varemærker eller tjenester ejet af andre (Tredjeparts Varemærker, som sammen med Upsound varemærker udgør “Varemærker”). 

7.2 Du er klar over at al indhold du lægger op på platformen er frit tilgængeligt for alle+

Du er helt klar over, anerkender og er enig i, at i det øjeblik du lægger Bruger Indhold op på Upsound platformen, eller vores sociale medier, så er det tilgængeligt for andre, og at Bruger Indholdet ikke har nogen fortrolighed i forhold til andre. Det gælder også  enhver personidentificerende information som du gør tilgængelig. 

7.3 Du er ansvarlig for det materiale du lægger på Upsound platformen+

Du, og ikke Upsound, er ansvarlig for alt Bruger Indhold og Køber Indhold, som du uploader, poster, e-mailer, eller på anden vis deler via Upsound platformen eller vores sociale medier. 

7.4 Du bevarer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder over dit eget Bruger Indhold+

Du bevarer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder over dit eget Bruger Indhold. Du giver derimod Upsound retten til at bruge dit navn, dit billede, din kategori, din beskrivelse, dine produkter, dit banner, dine anmeldelser, dine genrer, dine priser samt din tagline, til at reklamere og promovere Upsound platformen og vores produkter og tjenester. Du har dog retten til at bede os om at stoppe med at bruge dit Bruger Indhold, med mindre vi tidligere har modtaget et skriftligt samtykke om at vi gerne må benytte det. 

7.5 Om det Bruger Indhold du uploader+

Hvis du uploader Bruger Indhold til os, så vil enhver upload udgøre en repræsentation og garanti til Upsound om at disse typer Bruger Indhold er din originale kreation eller at du ejer de nødvendige rettigheder til indholdet. 

7.6 Om brug på overtrædelse af andres ophavsret+

Upsound respekterer de intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører andre og vi gør alt hvad vi kan for at efterkomme alle relevante love. Vi gennemgår alle bekendtgørelser vi modtager på overtrædelse af andres ophavsret og fjerner alt Indhold som anses for at være lagt op eller distribueret på en måde som er imod gældende lov.
Ved tilfælde om mistanke om overtrædelse af lov om ophavsret, så kan du underrette os ved at skrive en email til support@upsound.com med titlen “Brud på Lov om Ophavsret”. 

7.7 Underret os hvis du mener dit arbejde er blevet kopieret på Upsound platformen+

Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret på Upsound platformen på en ulovlig måde som overtræder ophavsrettigheder, så skal du underrette os og/eller relevante myndigheder. Underretningen kan omfatte (i) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, og hvor den specifikke lokation på Upsound platformen det omhandlede arbejde befinder sig; (ii) en beskrivelse af hvor originalen eller en autoriseret kopi af det ophavsretlige beskyttede arbejde ligger; (iii) din adresse, telefonnummer og e-mailadresse; (iv) en erklæring fra dig hvor du tilkendegiver at du har en sund mistanke om at det omstridte brug ikke er autoriseret af den ophavsretsmæssige ejer, dets aktør, eller loven; (v) en erklæring fra dig, fremsat under straf for mened, om at det du fortæller er korrekt, og at du er den ophavsretlige ejer eller er autoriseret til at handle på vegne af den ophavsretlige ejer; og (vi) en elektronisk eller fysisk underskrift fra ejeren af det omtalte værk eller som er berettiget til at handle på vegne af den person som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af omtalte handel/projekt/produkt/tjeneste. 

8. Gebyrer og moms

8.1 Upsound må opkræve gebyrer for brugen af Upsound Platformen+

 Upsound må opkræve gebyrer hos Sælgere (“Kommission”) og/eller Købere (“Administrationsgebyr og “Servicegebyr”) for brugen af Upsound Platformen. 

8.2 Upsound forbeholder sig retten til at ændre Service- og Betalingsgebyrer på ethvert givent tidspunkt og vil give medlemmer besked 30 dage før sådanne ændringer måtte træde kraft +

Alle relevante gebyrer (moms inkluderet, hvis Sælgere forhandler på vegne af en momsregistreret virksomhed) vises til Køber ved betaling, og vises til Sælger både når Køber har betalt for en opgave, samt når Sælger modtager sin udbetaling. Upsound forbeholder sig retten til at ændre Service- og Administrationsgebyrer på ethvert givent tidspunkt og vil give Brugerne besked 30 dage før sådanne ændringer måtte træde kraft. Disse ændringer vil alene omfatte handler, som sker efter ændringerne er trådt i kraft. 

8.3 Du er ansvarlig for at betale de gebyrer, som opkræves af Upsound+

Du er ansvarlig for at betale de gebyrer, som opkræves af Upsound. Administrationsgebyret betales til betalingssystemet Stripe, og Kommissionen og Servicegebyret betales til Upsound. Kommissionen vil automatisk blive fratrukket i Stripe og overført til Upsound’s Stripe konto, før betaling udstedes til Sælger. Administrations- og Servicegebyret er ikke refunderbart, med mindre Upsound opkræver forkert gebyr. Alle gebyrer betales ved samme betaling af Køber. 

8.4 Sælger informeres om det samlede beløb inklusiv gebyrer+

 Sælger informeres om det samlede beløb inklusive gebyrer. 

9. Abonnementer, Pro Brugere og Verificerede Brugere

9.1 Pro brugere+

Alle kan blive “Pro Brugere”. Pro-brugere betaler et månedligt gebyr/abonnement, som vil blive trukket automatisk fra den tilknyttede konto. Upsound forbeholder sig retten til altid at ændre gebyret og aktuelle Brugere oplyses om dette med minimum tredive (30) dages varsel. At være Pro Bruger betyder at du kan tilbyde og sælge dine services og tjenester og/eller udleje dit lydstudie eller øvelokale gennem Upsound og det er derfor Sælgere og ikke Købere der anses som Pro Brugere. Pro Brugere kan vælge at betale deres abonnement enten hver måned, hver 3. måned, hver 6. måned eller 1 gang årligt. Jo længere abonnementet man køber varer, jo billigere bliver det i gennemsnit per måned. Når du er Pro Bruger tager Upsound ikke noget cut/kommission af dine handler, men der kan være gebyrer til betalingssystemet Stripe der stadigvæk fratrækkes. Gebyrer der pålægges Køber skal ikke medregnes i dine handler og er uafhængigt af dig som Sælger. Du kan tilmelde dig som Pro Bruger her

9.2 Om opsigelse af abonnement+

Dit abonnement kan til enhver tid opsiges, og du vil beholde de samme rettigheder som en abonnements-betaler i den resterende periode af dit abonnement. At opsige et abonnement betyder ikke at du vil få refunderet noget beløb, men du vil ikke længere betale for abonnementet næste gang en betaling ellers ville finde sted. Når denne dato er overskredet og du ikke længere betaler for abonnementet, vil din bruger blive gjort inaktiv. Du vil dog stadigvæk kunne logge ind på din Bruger og se alle afsluttede og/eller igangværende handler. Du kan til enhver tid oprette et abonnement på ny, og din bruger vil blive aktiveret igen. Bemærk at du har pligt til at færdiggøre alle igangværende samarbejder/handler, også selvom du stopper med at betale for dit abonnement. Hvis du ikke opfylder denne pligt, har Upsound ret til at kræve eventuelle udbetalte beløb tilbage, så Køberen/Køberne kan få sine/deres penge refunderet. 

9.3 Alle kan blive verified+

Alle Brugere kan også få et Verified mærkat, som er et grønt flueben. Dette betyder at Brugeren er verificeret via mobilnummer for at mindske sandsynligheden for falske brugere. 

10. Specifikke Vilkår for Sælgere

10.1 Du er ansvarlig for at fastsætte din pris+

Du er ansvarlig for at fastsætte en pris for din tjeneste evt. efter drøftelse med Køber. Før et projekt kan igangsættes, skal køber betale projektets aftalte pris. Herefter vil pengene stå hos vores tilknyttede betalingsservice Stripe, indtil projektet er afsluttet. 

10.2 Dine individuelle vilkår må ikke være i konflikt med Upsounds' vilkår+

Eventuelle vilkår inkluderet i din tjeneste, især i forbindelse med annullerede aftaler, må ikke være i konflikt med disse vilkår eller den relevante annulleringspolitik for din tjeneste. 

10.3 Det Indhold du lægger op på din profil skal være retvisende+

Billeder, lyd, video og tekst der bruges i beskrivelsen af dine produkter, ydelser og services, skal give et retvisende billede af de ydelser du ønsker at sælge. 

10.4 Placering og rangering i søgeresultater afhænger af flere forskellige faktorer+

Placeringen og rangeringen af Sælgere og tjenester i søgeresultaterne på Upsound platformen kan variere og afhænger af en række faktorer, såsom præferencer, krav til Sælgere, pris, tilgængelighed, kundeservice og annulleringshistorik, og anmeldelser og vurderinger. 

10.5 Aftaler man er blevet enig om i forhandlingsflowet er juridisk bindende+

Når du accepterer og har godkendt en anmodning om et samarbejde, indgår du en juridisk bindende aftale med Køberen og er forpligtet til at levere den service, som er beskrevet i jeres aftale, da aftalen blev indgået. Du accepterer også at betale den gældende Kommission hvis en sådan er en del af aftalen, samt at du er ansvarlig for at betale eventuelle gældende skatter og moms. 

10.6 Udbetalinger sker den sidste bankdag i måneden+

Udbetalinger i forbindelse med arbejde faciliteret gennem Upsound platformen vil ske den sidste bankdag i måneden. Bemærk at pengene ikke nødvendigvis står på din konto samme dag. 

11. Specifikke Vilkår for Købere

11.1 Gældende vilkår for alle købsaftaler+

11.1.1 Som Køber på Upsound, kan du anmode om et samarbejde med en Sælger, der er tilgængelig på Upsound platformen. Administrationsgebyret er 1,4% hvis køber betaler med et betalingskort udstedt i EU, og 2,9% hvis betalingskortet er udstedt uden for EU, af det samlede beløb, som samarbejdet koster, og vil blive præsenteret når du betaler for at igangsætte samarbejdet. 

11.1.2 Når begge parter har accepteret igangsættelsen af et samarbejde og Køber har betalt til Stripe, dannes der en juridisk bindende aftale mellem Køber og Sælger. Denne aftale kan være underlagt eventuelle yderligere vilkår der gælder for Sælgeren, herunder især den gældende annulleringspolitik og eventuelle regler og begrænsninger specificeret i ydelsen. Stripe holder på hele betalingen inklusiv gebyrer på tidspunktet for bookingbekræftelsen og indtil samarbejdet er afsluttet. 

12. Generelle Handelsbetingelser

12.1 Du må ikke handle med kunder du har fået gennem platformen, udenfor platformen+

Efter et projekt er startet/sat i gang på platformen, er det ikke tilladt at forhandle og udføre en transaktion/handel forbundet med projektet, uden for Upsound platformen. Du forpligter dig til ikke at indgå en aftale med eller kontakte nogen anden bruger, hverken Køber eller Sælgere, som du har fundet på platformen, imens du er en registreret bruger på platformen, uden om Upsound platformen, med henblik på at lave et kommercielt samarbejde. Ved overtrædelse af disse vilkår, forbeholder Upsound sig retten til at opsige din aftale med Upsound og slette din bruger med øjeblikkelig virkning. Det vil herefter heller ikke være tilladt at oprette en ny Bruger uden Upsound’s skriftlige samtykke og tilladelse. 

12.2 Hvis køber ikke betaler hvad der skyldes, kan vi slette brugeren +

Hvis en Køber ikke betaler det som skyldes ift. en gældende aftale med Sælger, så forbeholder Upsound sig retten til at slette Købers Upsound Bruger, til at stoppe behandlingen af kommende betalinger og enhver igangværende handler vil blive stoppet. Uden at begrænse retten til at tage andre retsmidler i brug, skal Køberen tilbagebetale Upsound når anmodet herom, plus eventuelle gældende administrationsgebyrer, generelle gebyrer, eller bøder plus renter på mindst halvanden procent (1,5%) pr. måned eller maksimalt tilladte ved lov plus advokat gebyrer og andre opkrævnings omkostninger tilladt ved lov. Efter eget skøn kan Upsound modregne forfaldne beløb i forhold til andre beløb modtaget fra eller tilbageholdt af modtageren, aflægge rapporter til kreditrapporteringsbureauer og retshåndhævende myndigheder og samarbejde med dem i enhver efterfølgende efterforskning eller retsforfølgning. Som Sælger anerkender du og er enig i at Upsound er berettiget til at inddrive alle tilbageførsler som kan være pålagt Upsound af en kreditkort-bruger med midler som er blevet betalt til dig af Køberen gennem platformen. En tilbageførsel kan forekomme på to forskellige tidspunkter. Enten når en Købere afslår eller tilbagefører et gebyr på vedkommendes kreditkort gennem kreditkortudstederen efter de ligger hos Stripe, dvs. før handlen er afsluttet, eller når de ligger på Upsound’s erhvervskonto og på Sælgerens konto, dvs. efter handlet er godkendt og afsluttet. 

12.2.1 Uberettiget tilbageførsel koster et administrations gebyr på 100 kr+

Hvis uberettiget tilbageførsel forekommer inden handlen er afsluttet, vil Sælgeren ikke modtage nogen penge, og vil heller ikke blive pålagt nogen eventuel kommission fra Upsound før pengene er tilbage hos Stripe. Du er enig i at Upsound må tilbagetrække betalinger som er genstand for tilbageførsel foretaget af en kreditkort-bruger og som skulle være gået til dig, havde Køberens betaling gået igennem, dvs, at du som Sælger kun modtager pengene, hvis Køberen betaler og ikke trækker pengene tilbage på noget givent tidspunkt. Hvis Stripe får pengene igen, vil Sælgeren modtage sin andel efter afsluttet forløb. Upsound vurderer et gebyr på 100kr for at dække omkostningerne der ligger i at behandle tilbageførsler, hos Køberen og skal betales før yderligere brug af platformen. 

12.2.2 Uberettiget tilbageførsel der forekommer efter afsluttet handel+

Hvis uberettiget tilbageførsel forekommer efter handlen er afsluttet, er det en sag mellem Upsound og Køber, og Sælgeren vil dermed beholde sin andel uden påvirkning af sådant indestående. 

12.3 Ved misbrug, forbeholder Upsound sig retten til at smide dig af platformen+

Upsound forbeholder sig retten til at opsige og suspendere alle rettigheder til at bruge Upsound platformen for brugeren som Upsound mener misbruger tilbageførselsprocessen. 

12.4 Upsound kan holde på pengene, hvis du har udvist tvivlsom adfærd og der er mistanke om snyd+

Upsound kan, efter eget skøn, fastholde (hos Stripe) alle de betalinger du modtager hvis Upsound tror at der er en høj risiko forbundet med dig, dit log ind-navn, eller én eller flere af dine transaktioner, i forhold til disse vilkår. Hvis Upsound holder på én eller flere af dine betalinger (som du skal modtage), så vil vi give besked om vores handlinger og måden problemet kan blive løst. Hvis du er involveret i en uenighed, vil Upsound måske holde på pengene i en midlertidig periode, for at dække potentielle tab. Hvis uenigheden løses til din fordel, så vil Upsound løfte det midlertidige hold på pengene og du vil herefter modtage dem. Det er parterne i transaktionen som er ansvarlig for at afgøre om eventuelle skatter, herunder tjenester og varer eller moms, som skyldes til eventuelle skattemyndigheder, og foretage sådanne betalinger rettidigt til relevante skattemyndigheder. 

13. Handelsaftaler

13.1 Upsound tager ikke part i nogen handler+

Selvom du som Køber kan finde information om tjenesteydelser og Sælgere gennem vores platform, så er vi ikke en part i de handler/transaktioner, som en Sælger laver med en Køber. Vi har således ikke noget ansvar for det præcise indhold i en sådan aftale eller om den udføres til Købers tilfredsstillelse. Tilsvarende har vi heller ikke noget ejerskab over Sælgerens ydelser. Vi anbefaler i forbindelse med enhver handel mellem Sælger og Køber at nedskrive den konkrete aftale, og at man i situationer hvor der opstår tvivl, henvender sig til sin egen advokat. 

13.2 Yderligere+

 • Vi forpligter os ikke til at bekræfte nogen brugers påståede identitet. Du er selv ansvarlig for at sikre, at identiteten af andre brugere som du kontakter og vil arbejde sammen med via Upsound platformen er korrekt. Vi har dog diverse verificerings-tiltag som har til hensigt at sikre at Brugerne er hvem de siger de er. 
 • Vi vil typisk ikke verificere den information, som Brugere indsender til Upsound platformen. Vi forbeholder os dog retten til at undersøge denne information, hvis det vurderes nødvendigt. 
 • Du anerkender at du selv påtager dig den risiko der kan være ved at indgå aftaler/samarbejder med andre Brugere på platformen. Vi opmuntrer alle Brugere til selv at vurdere andre Sælgere og Købere med de værktøjer som er tilgængelige på Upsound platformen, og ved at gennemgå profilsider og benytte feedback fra andre Brugere. 
 • Vi har ikke noget ejerskab over Sælgeres tjenester og har heller ikke noget ansvar herfor, herunder ift. f.eks. spørgsmål om forsikringer mv. 

14. Modifikationer af Bookinger, Aflysninger og Refusioner

14.1 Man er selv ansvarlig for eventuelle ændringer i bookinger+

Sælgere og Købere er ansvarlige for eventuelle ændringer i en booking, som de har foretaget gennem Upsound platformen eller ved at kontakte Upsound (“bookingændringer”), og accepterer at betale eventuelle ekstra gebyrer forbundet med sådanne ændringer. 

14.2 Som køber forpligter du dig til at købe tjenesten når du har betalt+

Som Køber forpligter du dig til at købe en tjeneste når betalingen har fundet sted. Du kan dog anmode den pågældende Sælger om at annullere aftalen, og det er hermed op til Sælgeren at vurdere denne forespørgsel. Hvis annulleringen bliver godkendt, modtager du en refusion af hele beløbet, eksklusive alle gebyrer for den pågældende aftale. 

14.3 Hvis sælger annullere en bekræftet booking, modtager køber fuld refusions eks. gebyrer+

Hvis en Sælger annullerer en bekræftet booking, så modtager Køberen en fuld refusion for denne booking, eksklusive alle gebyrer for den pågældende aftale. Upsound kan muligvis offentliggøre en automatisk anmeldelse af samarbejdet mellem Sælgeren og Køberen, der angiver at den pågældende part har annulleret samarbejdet. Dette vil dog kun forekomme, hvis det vurderes der er tale om en tendens og der vurderes at være en reel risiko for fremtidige annulleringer. 

14.4 Hvis du som sælger annullere en handel, så kan Upsound kræve annulleringsgebyr+

Hvis Sælgeren annullerer en igangværende handel uden god grund, kan Upsound kræve et annulleringsgebyr fra den pågældende Sælgers efterfølgende handel. Annulleringsgebyret kan udgøre op til 5% af det samlede beløb for den annullerede handel eksklusive administrationsgebyret. Dette annulleringsgebyr vil blive fordelt ligeligt mellem Upsound og den involverede Køber. 

14.5 Sælger kan under visse omstændigheder annullere en handel+

Sælgere kan annullere en handel, hvis vejret udgør en risiko for udførelsen af den pågældende handel, uden at betale annulleringsgebyr. Dette kan være i forbindelse med transport til et lydstudie eller øvelokale, en musikvideo, udendørskoncert- eller arrangementer eller lignende. Sælgere kan også annullere en handel hvis andre forhold forhindrer Sælgeren i at udføre den pågældende tjeneste under sikre vilkår. 

14.6 Upsound kan under visse omstændigheder annullere igangværende/bekræftede bookinger+

Under visse, helt særlige omstændigheder, kan Upsound beslutte at annullere en igangværende eller bekræftet booking og igangsætte tilsvarende refusioner og udbetalinger. Dette kan fx være relevant, hvis aflysning vurderes at være nødvendig for at undgå væsentlig skade for Upsound, andre medlemmer eller tredjeparter eller for at efterleve krav fra domstole eller offentlige myndigheder el. lign.. Upsound vil naturligvis altid give en skriftlig forklaring til de involverede parter. 

15. Bedømmelser og Anmeldelser

15.1 Hos Upsound kan man anmelde og bedømme samarbejder+

Umiddelbart efter et afsluttet samarbejde, kan Sælgeren og Køberen lave en offentlig anmeldelse og angive en vurdering (fra 1 til 5) af hinanden og af samarbejdet som helhed. Disse anmeldelser er inddelt i forskellige kategorier og parametre. Anmeldelser og vurderinger afspejler de enkelte brugeres holdninger. Anmeldelser og vurderinger er ikke verificeret af Upsound for nøjagtighed og kan være forkerte eller vildledende, og de repræsenterer ikke Upsound’s holdning eller mening. 

15.2 Anmeldelser og bedømmelser skal vøre nøjagtige+

Anmeldelser og vurderinger fra Købere og Sælgere skal være nøjagtige og må ikke indeholde noget stødende eller ærekrænkende sprog. Anmeldelser og vurderinger er underlagt afsnit 5 og skal overholde Upsound’s Indholdspolitik. 

15.3 Forbudt at manipulere med anmeldelser og bedømmelser+

Det er forbudt for brugere at manipulere systemet med anmeldelser og vurderinger på nogen måde. F.eks. er det ikke tilladt at instruere en tredjepart i at skrive en positiv eller negativ anmeldelse om en anden bruger. 

15.4 Anmeldelser og Vurderinger kan også blive vist andre steder på platformen+

Anmeldelser og vurderinger er en del af en Brugers offentlige profil og kan også vises andre steder på Upsound platformen, som f.eks. i databasen, sammen med andre relevante oplysninger, såsom antal bookinger, antal aflysninger, gennemsnitlig svartid etc. 

16. Stridigheder Mellem Brugere

16.1 Stridigheder+

Hvis der opstår en tvist om en indgået handel/aftale, kan man vælge at løse tvisten gennem bindende voldgifter, der er styret af Voldgiftsinstituttet. En afgørelse efter voldgift er altid endelig og bindende. Alle voldgiftsregler kan findes på Voldgiftsinstituttets hjemmeside https://voldgiftsinstituttet.dk

17. Skatter

17.1 Sælgerne er selv ansvarlige for at betale deres moms og de skatter de er underlagt.+

Sælgerne er selv ansvarlige for at betale deres moms og de skatter de er underlagt. Se punkt 12.4 for yderligere information.

18. Vilkår for Opsigelse, Suspension og Andre Foranstaltninger

18.1 Denne aftale træder i kraft indtil du eller Upsound opsiger Aftalen som beskrevet i disse Vilkår. +

Denne aftale træder i kraft indtil du eller Upsound opsiger Aftalen som beskrevet i disse Vilkår. 

18.2 Hvordan du opsiger denne Aftale+

Du må opsige denne Aftale på ethvert tidspunkt ved at sende os en mail på adressen: support@upsound.com. Hvis du opsiger din Upsound Bruger som Sælger, vil alle igangværende samarbejder automatisk blive afbrudt og opsagt og dine Købere vil få deres penge, som er indbetalt til Upsound for det pågældende samarbejde, refunderet. Hvis du opsiger din Upsound Bruger som Køber, vil alle igangværende samarbejder blive anset som afsluttet, og både Sælgeren og Upsound vil modtage de berettigede andele. Administrationsgebyret er ikke refunderbart. 

18.3 Upsound kan afslutte og opsige denne Aftale med tredive (30) dages varsel+

Uden at begrænse vores rettigheder specificeret nedenunder, så kan Upsound afslutte denne Aftale på ethvert tidspunkt, med tredive (30) dages varsel via den e-mail adresse som er registreret til din Bruger. 

18.4 Upsound kan opsige denne Aftale+

Upsound kan straks, uden varsel, opsige denne Aftale og/eller stoppe/forhindre al adgang til Upsound platformen hvis (i) du har væsentligt overtrådt de forpligtelser du har under disse brugervilkår, (ii) har overtrådt gældende love, regulativer eller tredjepartsrettigheder, eller (iii) hvis en sådan handling er nødvendig for at beskytte Upsound personalets personlige sikkerhed, eller Upsound’s ejendom, vores Brugere, eller tredjeparter (f.eks. bedragerisk adfærd fra en Bruger). 

18.5 Upsound kan tage en række forholdsregler i brug for at efterkomme gældende love+

 Yderligere, kan Upsound tage en række forholdsregler i brug for (i) at efterkomme gældende love, retshåndhæve en ordre eller efterspørgsel fra en domstol, eller andre administrative institutioner, (ii) hvis du har overtrådt disse brugervilkår, gældende love, regulativer, eller tredjepartsrettigheder, eller at du har (iii) givet ukorrekte bedrageriske, udateret eller ufærdig information under registrering af din Upsound Bruger, under handelen eller derefter, (iv) hvis du og/eller de tjenester som du udbyder ikke lever op til de gældende kvalitets- og kvalifikationskriterier, (v) at du gentagne gange har modtaget dårlige vurderinger og anmeldelser eller Upsound på anden vis bliver gjort opmærksom på eller har modtaget klager over din ydeevne eller adfærd, eller at du (vi) gentagne gange har opsagt ufærdige samarbejder, eller været dårlig til at svare og overholde deadlines uden valid årsag, eller (vii) at beskytte vores personales sikkerhed eller Upsound’s ejendom. De forholdsregler, som Upsound kan tage i brug er f.eks.: 
 •  Nægte at vise tjenester, vurderinger, anmeldelser eller anden Bruger Indhold; 
 • Afbryde ethvert samarbejde;
 • Begrænse din adgang til eller brug af Upsound platformen; 
 • Fjerne enhver status (f.eks. Pro) associeret med din Upsound Bruger, midlertidigt eller permanent; 
 • Suspendere din Upsound Bruger og forhindre adgang til Upsound platformen enten midlertidigt eller permanent. 

18.6 Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme problemer der måtte opstå+

I tilfælde som ikke har alvorlig og/eller presserende karakter, kan du forvente at modtage en advarsel om de forholdsregler Upsound har tænkt sig at tage i brug og en mulighed for at løse problemet til vores tilfredsstillelse. 

18.7 Hvis du bryder reglerne i en alvorlig grad, kan vi refundere penge til Køber for al igangværende arbejde+

Hvis vi tager en af de forholdsregler i brug som er beskrevet ovenover, kan vi refundere eventuelle Købere for alt bekræftet arbejde som er blevet opsagt, uanset allerede eksisterende annullering- afbestillingspolitikker. Du vil i dette tilfælde ikke være berettiget til nogen former for kompensation for samarbejder som er blevet aflyst. 

19. Ansvar

19.1 Upsound er ansvarlig efter dansk lov og forpligter sig med denne aftale til at sikre gode og gennemsigtige vilkår for alle brugere.+

Upsound er ansvarlig efter dansk lov og forpligter sig med denne aftale til at sikre gode og gennemsigtige vilkår for alle brugere. Det er afgørende for os, at du kan stole på Upsound og kan have tillid til de aftaler og kontrakter som indgås via platformen. Omvendt er Upsound ikke ansvarlig for det specifikke indhold i de aftaler og kontrakter som indgås mellem Købere og Sælgere, udover hvad der følger af nærværende vilkår, medmindre andet er aftalt. 

20. Feedback og Kommunikation med Upsound

20.1 Vi tager gerne imod feedback+

Vi tager gerne imod og opfordrer dig til at give feedback, kommentere og komme med forslag til hvordan vi kan forbedre Upsound platformen. Du kan indsende feedback ved at e-maile os på adressen support@upsound.com. Hvis du ønsker at være anonym, vil Upsound sikre dette. Denne form for feedback kan blive brugt af os til alle former for forretningsformål uden nogen modydelser, med mindre andet er aftalt.

20.2 Når du kontakter os+

Når du kontakter os så vil vi opfordre dig til ikke at sende unødvendig fortrolig information. 

21. Gældende Lov og Jurisdiktion

21.1 Disse vilkår er underlagt og fortolket i forhold til dansk lov.+

Disse vilkår er underlagt og fortolket i forhold til dansk lov. 

22. Generelle Bestemmelser

22.1 Disse vilkår har foretrinsret+

De generelle bestemmelser og vilkår udgør en aftale mellem Upsound og dig, og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige forståelser eller aftaler mellem Upsound og dig ift. adgang til og brug af Upsound platformen. 

22.2 Du er ikke ansat i Upsound, men bruger af vores services. +

 Der eksisterer ikke et joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og Upsound som et resultat af denne aftale eller din brug af Upsound platformen. 

22.3 Disse vilkår er en aftale mellem Upsound og brugerne af Upsound+

 Disse vilkår har ikke til hensigt at give nogen rettigheder eller retsmidler til andre end de involverede parter. 

22.4 Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig+

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser. 

22.5 Disse bestemmer gør sig som udgangspunkt altid gældende +

Bestemmelserne i disse vilkår gælder, medmindre vi skriftligt anerkender og accepterer andet. 

22.6 Du må ikke overdrage, overføre eller delegere denne aftale og dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden Upsound’s forudgående skriftlige samtykke+

Du må ikke overdrage, overføre eller delegere denne aftale og dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden Upsound’s forudgående skriftlige samtykke. 

22.7 Upsound kommunikerer elektronisk via email+

Medmindre andet er angivet, vil enhver meddelelse eller anden kommunikation til Brugere ske elektronisk og sendt af Upsound via email.

22.8 Har du nogen spørgsmål til disse vilkår?+

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os via email på support@upsound.com.